อากาศร้อนแแบบนี้ต้องการ “น้องแอร์” ดับความร้อนไหมนะ หรือจะร้อนมากกว่าเดิม